Wijkcultuurklassen

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn de cultuurklassen toegevoegd aan de wijkschoolvereniging, beginnend in Nieuwland. In vijf Schiedamse wijken wordt gewerkt met een concept waarin gemeente, basisscholen, combinatiefunctionarissen sport en lokale sportverenigingen de handen ineenslaan om  kinderen in de wijk op een laagdrempelige manier kennis te laten maken en te laten meedoen aan verschillende sportactiviteiten.

Mooi Werk heeft met succes pilotlessen kunst en cultuur toegevoegd aan het aanbod, want kunst is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als sport. De vereniging en de klassen geven kinderen de mogelijkheid te ontdekken waar hun interesses liggen, hun passie uit te leven en hun talenten te ontwikkelen. Zowel op sportief gebied als op cultureel gebied. Kinderen uit Schiedam-Nieuwland kregen in het pilotprogramma de mogelijkheid om naschoolse gitaarlessen, theaterlessen of beeldende kunstlessen te volgen. Inmiddels zijn cultuurlessen ook toegevoegd in Groenoord.

De wijkcultuurklassen zijn onderdeel van Kunstenmakers Schiedam en worden gecoördineerd door Mooi Werk. Dit project wordt ondersteund door gemeente Schiedam, NOC*NSF, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie.