Kunstenmakerslessen worden toegevoegd aan de wijksportvereniging Nieuwland

Sport en cultuur in Nieuwland kan rekenen op steun van NOC*NSF

De leraren en directies van de scholen in Nieuwland merkten dat er bij zowel ouders als kinderen niet alleen behoefte was aan sport, maar ook aan kunst en cultuur buiten schooltijd. Een culturele tak binnen de wijksportvereniging moest mogelijk zijn, want kunst is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als sport.
Cultuurcoach Renske Dzon van Mooi Werk onderzocht de mogelijkheden samen met de sportcoaches van de basisscholen, die werken in opdracht van de Gemeente Schiedam.
Dit project wordt ondersteund door NOC*NSF en is benoemd als één van de vijf landelijke pilots op het gebied van het bevorderen van lokale samenwerking tussen sport- en cultuurverenigingen.

De pilot is van start gegaan

De kunstenmakerslessen zijn op 29 februari jl. van start gegaan. 78 kinderen van groep 3 t/m 8 van de vijf basisscholen in Nieuwland (Het Startblok, De Taaltuin, Ababil, Het Talent en Het Meesterwerk) hebben zich opgeven voor de lessen gitaarspelen, toneelspelen of beeldende kunst en zijn deze week begonnen met de eerste lessen.
Onder leiding van jonge kunstvakdocenten (Ruben Scholten voor gitaar, Geert Vermeegen voor theater en Femke Wieringa voor beeldende kunst) kunnen kinderen uit Nieuwland in acht lessen kennismaken met deze kunstdisciplines. 30 leerlingen volgen theaterlessen, 32 kinderen beeldende kunst en 16 leren gitaar spelen.Kinderen op de wachtlijst kunnen na de meivakantie deelnemen aan een tweede ronde met kunstlessen.


Basisschool het Startblok heeft de eerste investeringen voor eigen gitaren gedaan. De kinderen die de gitaarlessen van Kunstenmakers volgen, kunnen een ‘leengitaar’ mee naar huis nemen om te oefenen. Vinden ze het leuk en willen ze door, dan kunnen ze de gitaar aanschaffen.

Landelijke steun vanuit NOC*NSF

De wijksport- en cultuurvereniging in Schiedam Nieuwland is één van de vijf proefprojecten van NOC*NSF. De organisatie wil in het programma Sport & Cultuur meer mensen gemotiveerd krijgen om mee te doen aan sport of cultuur-activiteiten. In 2016 starten in vijf Nederlandse gemeenten proefprojecten waar de verbinding van sport en cultuur op lokaal niveau centraal staat.

Naast deze pilot in Schiedam worden binnen het programma Sport & Cultuur van NOC*NSF ook pilots in Leiden, Eindhoven, Den Haag en Nederweert gevolgd en ondersteund. Het Olympic Solidarity fonds van het IOC (International Olympic Committee) en het Fonds voor Cultuurparticipatie financieren de pilots.

Na de pilotfase

De kinderen die structureel les in de discipline van hun keuze wel zien zitten, kunnen na de pilotfase doorstromen naar reguliere lessen. Niet in een reguliere vereniging zoals bij de diverse sporten die worden aangeboden binnen de wijksportvereniging, maar via de Kunstenmakers van Mooi Werk. Zo kunnen ze hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen op een vertrouwde locatie dicht bij huis.

De pilotlessen duren acht weken. Na afloop mogen de kinderen zichzelf Kunstenmaker noemen en krijgen ze een certificaat ter herinnering aan hun deelname.


Cultuurcoach Renske Dzon onderzoekt momenteel of het ook in andere wijken mogelijk is om een culturele tak toe te voegen aan de bestaande wijksportvereniging. Ook wordt onderzocht of ook andere kunstdisciplines zoals zang, dans, film en fotografie toegevoegd kunnen worden aan het aanbod.