Eindpresentatie Kunstmakers tijdens Winterlicht najaar 2013

Tijdens de opening van de lichtkunstbiënnale Winterlicht op vrijdag 13 december 2013 presenteerden de deelnemers van de workshop beeldende kunst hun eindwerken. Om kwart voor 5 verzamelden de kleine kunstenaars bij de ingang van het Julianapark om na de openingstoespraken van Winterlichtvoorzitter Wilma Kuil en wethouder Peter Groenweg al dansend 
de optocht te starten naar de openingsact: een vuurshow van PD experience. Na het optreden dansten de kinderen naar hun eigen boom waar hun werkjes van de cursus hingen en met blacklightlampen werden opgelicht.

media.image_.8034ea1ea92639c0.574c323031335f6d61636874656c642030352e4a5047