Over Kunstenmakers

kunsteducatief programma

foto Look J. BodenKunstenmakers is in 2012 door Stichting Mooi Werk geïnitieerd, met financiële steun van de gemeente Schiedam. Het is een kunsteducatief programma in Schiedam, waarbij kinderen en jongeren, op diverse locaties in de wijken van Schiedam, kunnen kennismaken met kunstdisciplines zoals theater, kunst, muziek en dans. Zo kunnen ze hun eigen talent ontdekken en verder ontwikkelen. Op het programma staan afwisselend workshops op het gebied van techniek en vormgeving, muziek, theater, dans, foto/film en beeldende kunst. Waar mogelijk worden de cursussen gekoppeld aan culturele activiteiten in de wijken. Het programma wordt samengesteld in overleg met de cultuurscouts van Schiedam, met basisscholen, culturele instellingen en vakdocenten.

Kunstenmakers wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam. Door de subsidie van de gemeente kunnen de kosten voor deelname beperkt worden tot de materiaalkosten.

Kunstenmakers werkt samen met het Jeugdcultuurfonds. Wilt uw kind op muziekles, tekenles of een andere culturele activiteit, maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de culturele organisatie voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden. Een kind dat muziek maakt, danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.
Het Jeugdcultuurfonds vergoedt maximaal € 450,00 per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding
Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdcultuurfonds.

wijkcultuurklassen

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn de cultuurklassen toegevoegd aan de wijkschoolvereniging. De eerste lessen vonden plaats in Nieuwland. In Schiedamse wijken wordt gewerkt met een concept waarin gemeente, basisscholen, combinatiefunctionarissen sport en lokale sportverenigingen de handen ineenslaan om kinderen in de wijk op een laagdrempelige manier kennis te laten maken en te laten meedoen aan verschillende sportactiviteiten. Mooi Werk heeft met succes pilotlessen kunst en cultuur toegevoegd aan het aanbod, want kunst is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als sport. De vereniging en de klassen geven kinderen de mogelijkheid te ontdekken waar hun interesses liggen, hun passie uit te leven en hun talenten te ontwikkelen. Zowel op sportief gebied als op cultureel gebied. Kinderen uit Schiedam-Nieuwland kregen in het pilotprogramma de mogelijkheid om naschoolse gitaarlessen, theaterlessen of beeldende kunstlessen te volgen. Ook in Groenoord zijn cultuurlessen toegevoegd aan het aanbod.

De wijkcultuurklassen zijn onderdeel van Kunstenmakers Schiedam en worden gecoördineerd door Mooi Werk.
Dit project wordt ondersteund door gemeente Schiedam, NOC*NSF, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

theatermakers

foto Look J. BodenTheatermakers is een verdiepend traject van de kunstenmakers. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen die in hun vrije tijd hun theatertalenten verder willen ontwikkelen en voor spelers die verder willen met de theaterlessen die ze in de wijkcultuurklassen volgden. De theaterlessen vinden plaats op de zaterdagochtend en talentontwikkeling, spelplezier en werken vanuit authenticiteit zijn belangrijke voorwaarden. Tijdens de cursus zijn er open lessen en korte presentaties tijdens evenementen in de stad. Kortom: Theatertalent moet in Schiedam gezien worden.

Theatermakers is een verdiepend onderdeel van Kunstenmakers Schiedam en wordt gecoördineerd door Mooi Werk, in opdracht van gemeente Schiedam. Verder lezen en inschrijven hier.