CE Café september

21/09/2017 16:00 – 17:00

Het cultuureducatiecafé van Schiedam

Een gast met een goed verhaal, gelegenheid om met vakgenoten in gesprek te gaan en ervaringen uitwisselen tijdens een kleine borrel. Op donderdag 21 september van 16.00-17.00 uur bij Mooi Werk op Hoogstraat 97 in Schiedam. Met een inspirerende gast van de dag. 

Wat is het CE Café?

Heb je zin om meer te doen met kunst en cultuur in het onderwijs? Wil je geïnspireerd raken door vakgenoten of experts? Wil je weten hoe je cultuureducatie succesvol kan integreren in de klas?

Voor leerkrachten, professionals in de kunsten, educatie- en beleidsmedewerkers van culturele instellingen, bestuursleden en directies van scholen(gemeenschappen) organiseert Mooi Werk 5 keer per jaar een cultuureducatiecafé. Een inspirerende bijeenkomst, waar je na schooltijd even voor omfietst.

Wanneer: donderdag 21 september van 16.00 tot 17.00 uur (borrel tot 17.30 uur)

Waar: Mooi Werk, Hoogstraat 97, 3111 HC Schiedam

Gast van de dag

Erik Vos, oprichter en directeur van het Bureau voor Educatief Ontwerpen. Hij spreekt over het repertoire voor een onderzoekende houding. Een didactische gereedschapskist voor wie de onderzoekende houding van kinderen wil bevorderen, vooral bij cultuureducatie. Een interactieve toespraak voor wie weer of meer wil werken met verwondering, nieuwsgierigheid, ‘out of the box’-denken en andere aspecten van een onderzoekende houding van kinderen.

We openen een didactische gereedschapskist vol inspirerende hulpmiddelen. Alle hulpmiddelen zijn voorzien van mooie onderwijsverhalen, ontleend aan de praktijk. Wat doen inspirerende leraren, van vroeger en nu, om de onderzoekende houding te bevorderen? Welk repertoire zetten zij in? Ook ontstaat zicht op het eigen repertoire dat de deelnemers al gebruiken om de onderzoekende houding van kinderen op school te bevorderen. Je hoeft daarvoor alleen maar je eigen onderwijsverhalen in ere te houden.

Erik Vos is oprichter en directeur van het Bureau voor Educatief Ontwerpen (in 1991) en van Worldschool (in 2008). Voordat hij het Bureau voor Educatief Ontwerpen begon, werkte Erik als projectleider PABO bij de Stichting Leerplanontwikkeling (1984 tot 1991). In die periode werd educatief ontwerpen als nieuw aandachtsgebied voor de lerarenopleiding ontwikkeld.

Voordien werkte hij als onderwijskundig onderzoeker bij achtereenvolgens de Vakgroep Onderwijskunde en de Vakgroep Wijsgerige en Historische Pedagogiek, beide van de R.U. Utrecht (1979 tot 1985). Erik was enige tijd lector educatief ontwerpen bij de Marnix Academie in Utrecht (2009) . Veel eerder was hij docent M.O.-A Pedagogiek voor resp. ‘curriculum problematiek’ en ‘onderwijs ontwerpen’ bij de Stichting Nutsseminarium van de Universiteit van Amsterdam en bij de Stichting ‘Het Pedagogisch seminarium’ van de R. U. Utrecht (1983 tot 1987).

Kom je ook?

Geef je op via onderstaand formulier.

Kaart wordt geladen…