CE Café ontvangt finalist Leraar van het Jaar 2015

Mooi Werk organiseert 5 keer per jaar een CE Café, het cultuureducatiecafé van Schiedam


Ingrediënten van een CE Café zijn altijd: een gast met een goed verhaal, gelegenheid om met vakgenoten in gesprek te gaan en ervaringen uitwisselen tijdens een kleine borrel. 

Voor leerkrachten, professionals in de kunsten, educatie- en beleidsmedewerkers van culturele instellingen, bestuursleden en directies van scholen(gemeenschappen).
Deze data kunnen alvast in de agenda: dinsdag 24 januari, donderdag 23 maart, donderdag 21 september en dinsdag 21 november. Op woensdag 31 mei is er een netwerkmiddag in een groter verband in samenwerking met Parels van Schiedam.

Tijdens een korte bijeenkomst wordt je uitgedaagd om anders naar je vak te kijken, meer te weten te komen over cultuureducatie in de klas en de fijne kneepjes van het vak te horen van experts uit het hele land. Kort en krachtig, want als leerkracht heb je het al druk genoeg!
Een inspirerende bijeenkomst, waar je na schooltijd even voor omfietst.

Gast van de dag

Ieder CE Café heeft een andere gast van de dag. De eerste gast is niet de minste. Renée van Eijk schopte het tot finalist in de leraar van het jaar verkiezing 2015.

Kunst- en cultuureducatie: nu én in de toekomst
Renée van Eijk is fulltime lerares groep 7 in Rotterdam. Naast haar werk als leraar nam ze deel aan het Platform Onderwijs 2032 waarin zij namens het basisonderwijs nadacht en advies gaf over de inhoud van het onderwijs. Wat moeten kinderen de komende jaren leren om uit te stromen als gelukkig mens, deelnemend aan de maatschappij zoals die er dan uitziet. En welke rol is hierin weggelegd voor kunst- en cultuureducatie? In een veranderende wereld waarin kinderen constant keuzes moeten maken is het belangrijk als kind te weten wie je bent of aan het worden bent.

Renée geeft in haar interactieve lezing meerdere voorbeelden van hoe zij vorm geeft aan persoonsvorming en kunsteducatie in de klas. Belangrijk voor Renée is dat leraren zich bewust zijn van hun rol met betrekking tot deze ‘vakken’, want persoonsvorming is geen vak maar wel een ontzettend groot deel van je werk in de klas. Om goed vorm te kunnen geven aan dit onderdeel van het curriculum moeten leraren ruimte pakken en lef tonen. En dat begint niet bij beleid maar bij elke leraar in de klas.

Zo startte Renée in haar klas het vak kunstgeschiedenis. Beeldende vorming is niet haar sterkste kant maar met een klas vol creatieve energie ontkwam ze hier niet aan. Door goed te kijken naar de behoeften van de groep en haar eigen interesses vond zij een vorm waar iedereen enthousiast over werd. En waar vooral een fantastisch grote kans voor persoonsvorming in het onderwijs bleek te liggen. Om de inspiratie en ideeën vast te houden maakt Renée gebruik van een kleine goodie bag, vol reminders aan mogelijkheden voor kunst en cultuur in de klas.

Meer informatie en opgeven kan hier.