Algemene Voorwaarden Theatermakers

THEATERMAKERS SCHIEDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN 2017 / 2018

 1. DEFINITIES
  1.1 CURSUSSEN
  Een cursus is een beperkte serie van lessen (maximaal 25) die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les.
 1. CURSUSOVEREENKOMST
  2.1 Plaatsing
  De overeenkomst voor een cursus treedt in werking nadat u ingeschreven bent voor de gewenste cursus.

2.2 Verschuldigd cursusgeld bij tussentijds instromen
Tussentijds instromen in een cursus is mogelijk in overleg met de projectcoördinator Bob van der Lugt. Neem contact op met bob@stichtingmooiwerk.nl of bel 010-2734780. Bij tussentijds instromen is een evenredig deel van het volledige cursusbedrag verschuldigd.

2.3 Einde van een cursus
De overeenkomst voor een cursus wordt automatisch beëindigd na de laatste les.

2.4 Ontbinden cursusovereenkomst door THEATERMAKERS SCHIEDAM
In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten) kan THEATERMAKERS SCHIEDAM de cursusovereenkomst eenzijdig opzeggen zonder restitutie van cursusgeld. Dit geldt voor alle cursussen en voor eenmalige evenementen.

 1. PROEFLES EN KIJKLES
  Voor aanvang van de cursus is er een open les voor alle belangstellenden. Daarna volgt de inschrijving voor de gehele cursus. Wanneer de cursus al begonnen is bestaat de mogelijkheid om een proefles te volgen. Een proef- of kijkles is alleen mogelijk indien er voldoende plaats beschikbaar is in de gewenste cursus. Voor een kijk- of proefles maakt u vooraf een afspraak via Bob van der Lugt, projectcoördinator op bob@stichtingmooiwerk.nl of bel met 010-2734780
 1. INSCHRIJVEN
  4.1 Inschrijfformulier
  Inschrijving vindt plaats via de website van Theatermakers op http://kunstenmakers.stichtingmooiwerk.nl/theatermakers/ of via een schriftelijk inschrijfformulier. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.2 Minderjarige leerlingen
De inschrijving van een minderjarig kind dient door de ouder/voogd te geschieden.

 1. TARIEVEN
  5.1 Tarieven
  Het tarief voor schooljaar 2017-2018 is EUR 330,- voor 22 lessen.

5.2 Leeftijdsbepaling
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij cursussen hanteert Theatermakers de startdatum van de cursus waarvoor de cursist zich inschrijft.

 1. BETALING
  6.1 Betalingsmogelijkheden
  * In één keer via een bankoverschrijving. U ontvangt een factuur voor het gehele bedrag per e-mail. Theatermakers hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

6.2 Betalingsverplichting
Bij het ingaan van de overeenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is Theatermakers Schiedam genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

 1. ANNULERING
  7.1 Annulering
  Annulering van een cursus kan alleen schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen voor aanvang van de cursus, via Stichting Mooi Werk, tav Theatermakers Schiedam Hoogstraat 97, 3111 HC Schiedam of per email post@stichtingmooiwerk.nl. Daarna is annulering niet meer mogelijk en is het volledige bedrag verschuldigd.

7.2 Annulering door Theatermakers Schiedam
Een cursus kan alleen doorgang vinden bij het behalen van voldoende deelnemers. Per cursus is een minimum aantal deelnemers vastgesteld. Bij het niet behalen van dit minimum aantal deelnemers behoudt Theatermakers Schiedam zich het recht voor de cursus uiterlijk 1 week voor aanvang te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt teruggestort.

 1. RESTITUTIE
  8.1 Restitute
  * Restitutie van cursusgeld vindt alleen plaats in geval van annulering zoals vermeld bij punt 7.1
  * Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.
 1. AFWEZIGHEID
  Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de les te volgen, dan kunt u zich afmelden bij de docent of via  bob@stichtingmooiwerk.nl. Niet gevolgde lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van de docent wordt u op de hoogte gebracht via sms en/of een e-mailbericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  Theatermakers Schiedam is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of instrumenten.
 1. GEBRUIK FOTO- EN FILMMATERIAAL
  Theatermakers laat regelmatig reportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Theatermakers Schiedam. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord via post@stichtingmooiwerk.nlTheatermakers Schiedam zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.
 1. VAKANTIES
  Theatermakers geeft geen lessen in de vakanties en volgt daarbij zoveel mogelijk de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de gemeente Schiedam.
 1. KLACHTEN
  Wij stellen alles in het werk om uw les, cursus en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Helaas lukt dat niet altijd. Heeft u een klacht? Meld dat ons. We zullen onze uiterste best doen uw klacht op te lossen. Bovendien kunnen we met uw klacht de organisatie verbeteren en voorkomen dat anderen hetzelfde probleem ervaren. U kunt uw klacht melden aan post@stichtingmooiwerk.nl
 1. PERSOONSREGISTRATIE
  Op grond van deze wet verstrekt Theatermakers Schiedam geen informatie uit ons cursistenbestand aan derden zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geeft Theatermakers Schiedam geen privéadressen en telefoonnummers door van het eigen personeel.